Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
122

I C 318/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 318/15/6 UZASADNIENIE Powód Syndyk Masy Upadłości Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. Ż. kwoty 25.624,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 stycznia 2014r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że postanowieniem z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie o sygn. akt XII GUp 22/13 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie ogłosił upadłość Centrum (...) spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

I C 539/16

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-08-08

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 539/16/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2016r. w K. sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 720,00 zł (trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 561/07

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2010-04-19

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 561/07/12 Sygn. akt I C 735/07/12 Dnia 19 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Mariusz Witkowski protokolant sek. sąd. Aleksandra Pytel po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 r. w Katowicach na rozprawie I sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta K. (...) Spółce Akcyjnej w K. KWK (...) II sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Miasto K. -
Czytaj więcej»

I C 561/07

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 561/07/12 (I C 735/07/12) UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt (...) wniósł o wydanie orzeczenia, iż treść księgi wieczystej KW (...) jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albowiem działki gruntu o numerach ewidencyjnych (...) , karta mapy 2, położone przy ulicy (...) w K. , zapisane w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K. , nie przeszły na własność Skarbu Państwa, zaś prawo własności tych n
Czytaj więcej»

I C 622/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 622/14/6 UZASADNIENIE Powódka A. R. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 40.000 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W uzasadnieniu powódka podniosła, że w dniu 31.07.2008r. w K. doszło do wypadku komunikacyjnego w wyniku którego śmierć poniósł G. C. . Sprawca wypadku był z tytułu OC ubezpieczony u pozwanego i został za ten czyn skazany na mocy wyroku Sądu. Pozwany uznał swą odpowiedzialność co
Czytaj więcej»

I C 625/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 625/16/12 UZASADNIENIE Powód A. Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) ” W. ” Spółki Akcyjnej w W. kwoty 1.510,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 stycznia 2016r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 22 grudnia 2015r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd stanowiący własność Ł. V. o numerze rejestracyjnym (...) . Powód wywodził, że sprawca szkody posiadał polisę OC w pozwanym towarz
Czytaj więcej»

I C 651/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 651/15/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015r. w K. sprawy z powództwa Ł. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych), tytułem
Czytaj więcej»

I C 651/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 651/15 UZASADNIENIE Powód Ł. F. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 45.000,00 zł ustawowymi odsetkami od dnia 30 lipca 2013r. i kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 4 października 2003r. powód uległ wypadkowi samochodowemu w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych w G. przy ul. (...) . Wywodził, że był pasażerem samochodu prowadzonego przez R. S. , który uderzył w auto prowadzone przez E. S. , który zajechał mu drogę. Powód wskazał,
Czytaj więcej»

I C 865/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 865/15/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 9 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015r. w K. sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) w L. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 obciąża powoda kosztami postępowania.
Czytaj więcej»

I C 878/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 878/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Kurek - Pachla Protokolant stażysta Katarzyna Rozmus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 roku w K. sprawy z powództwa G. S. przeciwko Skarb Państwa – (...) w K. o zapłatę 1/ oddala powództwo; 2/ zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem z
Czytaj więcej»