Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
135

I C 878/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 878/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Kurek - Pachla Protokolant stażysta Katarzyna Rozmus po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 roku w K. sprawy z powództwa G. S. przeciwko Skarb Państwa – (...) w K. o zapłatę 1/ oddala powództwo; 2/ zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem z
Czytaj więcej»

I C 1177/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1177/14/30 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Kwiecińska Protokolant sekr. sądowy Małgorzata Czarnecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa M. Ł. przeciwko M. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstw
Czytaj więcej»

I C 1177/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1177/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 czerwca 2014 r. powód M. Ł. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. K. na jego rzecz kwoty 4.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wydania wyroku tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów procesu. Na uzasadnienie swego żądania powód wskazał, że na skutek działań pozwanej, która gdyby miała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i reprezentowała go w postępowaniu przed Sądem Rejonowym (...) w K. w sprawie o odroczenie wykonania kary, Sąd odroczy
Czytaj więcej»

I C 1181/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1181/14/12 UZASADNIENIE Powodowie W. P. i K. P. w dniu 10 czerwca 2014 r. wnieśli o zasądzenie od pozwanych Skarbu Państwa - Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. oraz Skarbu Państwa-Komendy Miejskiej Policji w K. kwoty 62.032,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powodowie wskazali, że w skutek niezgodnego z prawem działania Prokuratury Rejonowej
Czytaj więcej»

I C 1220/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1220/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga-Osińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2015 roku w K. sprawy z powództwa G. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Z. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledc
Czytaj więcej»

I C 1235/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1235/15/12 UZASADNIENIE Powódka G. C. wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanym (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o ustalenie, że stosunek prawa najmu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) wygasł wobec pozwanego B. C. z dniem 8 sierpnia 2010r. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego B. C. na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że strony w okresie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej w dniu 1 październ
Czytaj więcej»

I C 1319/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1319/15/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015r. w K. sprawy z powództwa I. J. (poprzednio H. ) przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zap
Czytaj więcej»

I C 1319/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1319 /15/12 UZASADNIENIE Powódka I. J. (poprzednio nosząca nazwisko H. ) domagała się w sprawie przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 3 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt (...) , opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 20 listopada 2001 r. w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 1333/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1333/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Dolniak Protokolant Magdalena Łopatka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

III K 72/17

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2018-07-26

trafność 100%

Sygn. akt III K 72/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale III Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: S.S.R. Katarzyna Król Protokolant: Ewelina Wojdała po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniach: 20 i 29 czerwca 2017 r. w Katowicach w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tychach Sylwii Rosik – Kaczmarczyk sprawy M. G. córki M. i Z. z d. K. , urodzonej (...) w B. oskarżonej o to, że: I. w okresie
Czytaj więcej»