Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
123

I C 1319/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1319 /15/12 UZASADNIENIE Powódka I. J. (poprzednio nosząca nazwisko H. ) domagała się w sprawie przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 3 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt (...) , opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 20 listopada 2001 r. w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 1333/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1333/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Dolniak Protokolant Magdalena Łopatka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 1450/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1450/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa A. W. przeciwko W. R. o ustalenie i zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2
Czytaj więcej»

I C 1514/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1514/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015r. w K. sprawy z powództwa E. A. przeciwko A. B. , Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Okręgowemu w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki E. A. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratora Okręg
Czytaj więcej»

I C 1846/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko Miastu K. o zobowiązanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

I C 1846/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 UZASADNIENIE Powódka K. R. pozwem skierowanym przeciwko Miastu K. wniosła o ustalenie, że pomiędzy powódką jako najemcą a pozwanym jako wynajmującym istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) poprzez czynności konkludentne oraz w oparciu o zasady współżycia społecznego i zasady logicznego wnioskowania, względnie do zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy najmu w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) i zasądzenie
Czytaj więcej»

I C 1997/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 1997/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa C. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.087,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych); 2 oddala
Czytaj więcej»

I C 2192/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2192/14/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 roku w K. sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta Miejskiego Policji w K. przeciwko S. K. o ustalenie 1 ustala, że Skarb Państwa Komendant Miejski Policji w K. nabył własność pojazdu marki S. (...
Czytaj więcej»

I C 2263/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2263/14/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18 grudnia 2014 r. powódka A. S. (1) , reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego, wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na jej rzecz kwoty 25.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2014 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów procesu. Na uzasadnienie swego żądania powódka wskazała, że w dniu 30 maja 2000 r. w miejscowości Z. doszło do zderzenia samochodu marki R. (...) o nume
Czytaj więcej»

I C 14/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 14/14/6 UZASADNIENIE Powód Przedsiębiorstwo Handlowe (...) Spółka jawna J. M. K. , A. R. K. z siedzibą w B. wniósł o zarządzenie od pozwanej E. U. kwoty 4.600,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2013r. do dnia zapłaty na cel (...) na rzecz Fundacji (...) w K. . Nadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 14 grudnia 2011r. wytoczył przeciwko pozwanej powództwo o ochronę jego dóbr osobistych. Wywodził, że w pozwie wnosił o nakaz
Czytaj więcej»