Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
132

I C 1319/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1319 /15/12 UZASADNIENIE Powódka I. J. (poprzednio nosząca nazwisko H. ) domagała się w sprawie przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 3 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt (...) , opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 20 listopada 2001 r. w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 1319/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1319/15/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015r. w K. sprawy z powództwa I. J. (poprzednio H. ) przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zap
Czytaj więcej»

I C 1333/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1333/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Dolniak Protokolant Magdalena Łopatka po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 1450/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1450/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa A. W. przeciwko W. R. o ustalenie i zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2
Czytaj więcej»

I C 1514/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1514/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2015r. w K. sprawy z powództwa E. A. przeciwko A. B. , Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Okręgowemu w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki E. A. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratora Okręg
Czytaj więcej»

I C 1846/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko Miastu K. o zobowiązanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

I C 1846/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 UZASADNIENIE Powódka K. R. pozwem skierowanym przeciwko Miastu K. wniosła o ustalenie, że pomiędzy powódką jako najemcą a pozwanym jako wynajmującym istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) poprzez czynności konkludentne oraz w oparciu o zasady współżycia społecznego i zasady logicznego wnioskowania, względnie do zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy najmu w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) i zasądzenie
Czytaj więcej»

I C 1997/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 1997/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa C. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.087,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych); 2 oddala
Czytaj więcej»

III K 185/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 luty 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R Katarzyna Sąsiadek Protokolant: Anna Kępa w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Południe w Katowicach – Czesława Kurpisia po rozpoznaniu w dniach 1 grudnia 2014 roku, 16 stycznia 2015 roku i 16 lutego 2015 roku sprawy 1 J. G. , córki J. i T. z domu B. , urodzonej (...) w S. , oskarżonej o to, że
Czytaj więcej»

III K 323/16

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Sygn. akt III K 323/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: S.S.R. I. W. Protokolant:Marta Gajda przy udziale Prokuratora – D. W. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 roku sprawy: T. B. s. B. i H. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 23 grudnia 2015 r. w K. w sklepie rybnym K. przy ul. (...) dokonał uboju ryby z gatunku karp w sposób niehumanit
Czytaj więcej»