Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII GC 535/20 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach z 2021-03-26

Sygn. akt VII GC 535/20

UZASADNIENIE

Powód dochodzi zapłaty ceny oraz kosztów odzyskiwania należności. Pozwany zarzuca, że cena dowodu materiałów miała się zawierać w cenie sprzedaży oraz że powód nie udokumentował swojego powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W listopadzie i grudniu 2018 r. pozwana spółka działająca przez pełnomocnika M. A. zakupiła podsypkę piaskowo-cementową i piasek na potrzeby budowy w Ż.. Drogą telefoniczną strony uzgodniły cenę podsypki na 195 zł netto/m 3 oraz, że koszt jej transportu w kwocie 250 zł netto pokryje pozwany. Cena piasku została ustalona na poziomie 29 zł za tonę z dostawą. (dowód: SMS k. 48-49)

Na zamówienia pozwanej powód dostarczył na budowę 31 m 3 podsypki w pięciu transportach realizowanych 29 listopada oraz 3 i 4 grudnia 2019 r. (po dwa transporty) oraz 332 tony piasku. (dowód: dokumenty WZ k. 5-8, 51-53)

6 grudnia 2019 r. powód wystawił pozwanemu fakturę nr (...) na kwotę 4999,95 zł obejmującą 17 m 3 podsypki oraz koszt trzech transportów. Pozwany zapłacił należność w całości.

20 grudnia 2019 r. powód wystawił pozwanemu fakturę nr (...) na kwotę 12926,07 zł obejmującą 251 ton piasku oraz 14 m 3 podsypki i koszt dwóch transportów. Z tego tytułu 13 maja 2020 r. pozwany zapłacił powodowi 5000 zł a 17 czerwca 2020 r. dalsze 4721,19 zł.

31 stycznia 2020 r. powód wystawił pozwanemu fakturę nr (...) na kwotę 2889,27 zł obejmującą 81 ton piasku. (okoliczności przyznaje i uznane za przyznane)

Termin płatności wynosił 21 dni i był liczony od daty każdej faktury. Pozwany otrzymał faktury. (okoliczności przyznane i uznane za przyznane)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo po jego ograniczeniu o dokonane wpłaty ma podstawę prawną w umowie sprzedaży. Powód sprzedał pozwanej podsypkę i piasek franco teren budowy w Ż., zaś pozwany nie zapłacił całej ceny. Dlatego Sąd uwzględnił powództwo.

Zarzut zawyżenia faktur w zakresie ilości sprzedanej podsypki jest nietrafny, skoro powodowi powiódł się dowód dostarczenia 31 m 3 towaru. Pogląd pozwanej na czytelność dokumentów WZ nie ma żadnego znaczenia procesowego. Pozwana jako przedsiębiorca budowlany sama powinna wiedzieć, ile materiału potrzebowała i czy dostawy powoda odpowiadały pod względem ilości jej zapotrzebowaniu. Stąd winna złożyć stosowne wyjaśnienia w tym przedmiocie a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.

Zarzut zawyżenia faktur w zakresie kosztów transportu nie jest skuteczny, skoro powodowi powiódł się ciężar dowodu takiego uzgodnienia. Pogląd pozwanego, czy wydruk SMS stanowi akceptację warunków co do transportu czy też nie, nie ma żadnego znaczenia procesowego. Nie ma też znaczenia dla sprawy pogląd pozwanego co do tego, jak powinna wyglądać dokumentacja przewozowa.

O odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych Sąd orzekł na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Powód spełnił swoje świadczenie w częściach i tak też miała następować płatność. Pozwany nie zapłacił części należności, a część uregulował z opóźnieniem. Uzasadnia to żądanie odsetek.

Te same przesłanki leżą u podstaw roszczenia o zapłatę zryczałtowanych kosztów odzyskiwania należności. Pozwany nie uregulował w terminie dwóch płatności. Uzasadnia to powództwo i w tym zakresie. Podstawą prawną żądania jest art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w brzmieniu sprzed 31 grudnia 2019 r. oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc oraz art. 99 kpc. Powód wygrał proces w całości, jako że ograniczył pozew tylko z uwagi na zapłatę w toku procesu roszczenia wymagalnego w dacie wytoczenia powództwa. Dlatego pozwany powinien zwrócić mu całość kosztów, na które złożyła się opłata od pozwu (1000 zł), opłata od pełnomocnictwa (17 zł) oraz koszt zastępstwa procesowego przez radcę prawnego (3600 zł).

SSR Robert Fonfara

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować;

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem oraz pouczeniem o apelacji i o zażaleniu na koszty procesu doręczyć pozwanemu;

3.  Kalendarz 30 dni.

SSR Robert Fonfara

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sojka-Kopczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Data wytworzenia informacji: