Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
135

V Kp 554/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. V Kp 554/17 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 14 września 2017 r., zatwierdzonym w dniu 19 września 2017 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach delegowanego do Prokuratury Rejonowej K. - P. w K. , w sprawie o sygn. akt PR 2 Ds. 770.2017, odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd (...) I. Aptekarskiej, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk - wobec braku danych do
Czytaj więcej»

V K 71/13

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V K 71/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział V Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Langer Protokolant: Sandra Gawron po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16.06.2015r., 11.08.,16.10., 26.11. 22.12.2015r. sprawy z oskarżenia publicznego: I M. W. s P. i M. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 27 lipca 2011 r w K. przy ul (...) w lokalu (...) urządzał gry o charakterze losowym na automacie do g
Czytaj więcej»

VII GC 237/20

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-17

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 237/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 5 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeciwko A. Ż. o zapłatę I oddala powództwo; II orzeka, że Skarb Państwa ponosi nieuiszczone koszty sądowe. SSR Robert Fonfara
Czytaj więcej»

V K 653/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V K 653/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale V Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Biel Protokolant: Marta Noras przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. E. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 24 luty 2015 roku, 11 marca 2015 roku, 07 kwietnia 2015 roku, 10 kwietnia 2015 roku, 14 kwietnia 2015 roku, 20 maja 2015 roku, 02 czerwca 2015 roku, 05 sierpnia 2015 ro
Czytaj więcej»

VII GC 535/20

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-08

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana (…) winna złożyć stosowne wyjaśnienia (…) a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.
Sygn. akt VII GC 535/20 upr/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 8 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Robert Fonfara po rozpoznaniu 8 lutego 2021 r. w K. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VII GC 655/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-03

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 655/20/9 UZASADNIENIE Powód dochodzi od pozwanego odsetek ustawowych, o których mowa w art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Pozwany broni się zarzutem potrącenia części wierzytelności z karami umownymi za opóźnienie oraz zarzuca nieważność postępowania. Powód podaje, że opóźnił się z wykonaniem zobowiązania z przyczyn nieleżących po jego stronie oraz wnosi o miarkowanie kar potrąconych przez pozwanego. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powód prowad
Czytaj więcej»

VII GC 891/20

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z (…) przepisem konwencji CMR nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności m.in. terminu umówionego przewozu. O ile konwencja CMR wyczerpująco reguluje samą podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej nadawcy, o tyle nie zawiera kompletnego reżimu tej (...)
Sygn. akt VII GC 891/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 17 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w O. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) sp
Czytaj więcej»

VII GC 237/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2021-03-08

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 237/20 UZASADNIENIE Powód dochodzi odszkodowania od pozwanego członka zarządu spółki z o.o. na zasadzie art. 299 § 1 ksh . Pozwany wnosi o oddalenie powództwa, podaje że poprzedni zarząd złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, zaś majątek spółki objęty był zabezpieczeniem poprzez ustawienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd ustalił następujący stan faktyczny : 3 marca 2014 r. zarząd (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmuj
Czytaj więcej»

VII GC 1067/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2023-03-29

Data publikacji: 2023-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Dla wywołania skutków prawnych związania potwierdzeniem niezmieniającym istotnie treści umowy, potwierdzenie to, w przypadku umowy zawartej w formie dokumentowej, musi zostać sporządzone w formie pisemnej (forma ad eventum).”
Sygn. akt VII GC 1067/22 UZASADNIENIE Powódka domaga się zapłaty kary umownej za niewykonanie wycinki drzew. Pozwany zarzuca, że nie doszło do zawarcia umowy oraz że nie zaakceptował warunków umowy. Sąd ustalił, co następuje: Powódka prowadzi stronę internetową, na której umożliwia użytkownikom udział w licytacji poprzez składanie ofert on-line. (dowód: regulamin k. 39-40) Powódka zamierzała wyciąć 6 drzew rosnących na nieruchomości przy ul. (...) w Ś. do 30 czerwca 2022 r. (dowód: decyzja k. 58
Czytaj więcej»

VII GC 1315/18

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VII GC 1315/18/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 24 października 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 24 października 2018 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powoda S. J. kwotę 38
Czytaj więcej»