Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
135

I C 1220/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1220/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga-Osińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2015 roku w K. sprawy z powództwa G. W. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Z. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledc
Czytaj więcej»

I C 865/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 865/15/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Data 9 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015r. w K. sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) w L. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 obciąża powoda kosztami postępowania.
Czytaj więcej»

I C 1235/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1235/15/12 UZASADNIENIE Powódka G. C. wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanym (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o ustalenie, że stosunek prawa najmu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) wygasł wobec pozwanego B. C. z dniem 8 sierpnia 2010r. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego B. C. na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że strony w okresie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej w dniu 1 październ
Czytaj więcej»

I C 1319/15

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1319/15/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Anna Miosga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015r. w K. sprawy z powództwa I. J. (poprzednio H. ) przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zap
Czytaj więcej»

I C 1319/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1319 /15/12 UZASADNIENIE Powódka I. J. (poprzednio nosząca nazwisko H. ) domagała się w sprawie przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu w M. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 3 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt (...) , opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 20 listopada 2001 r. w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

I C 1181/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1181/14/12 UZASADNIENIE Powodowie W. P. i K. P. w dniu 10 czerwca 2014 r. wnieśli o zasądzenie od pozwanych Skarbu Państwa - Prokuratury Rejonowej K. -Wschód w K. oraz Skarbu Państwa-Komendy Miejskiej Policji w K. kwoty 62.032,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powodowie wskazali, że w skutek niezgodnego z prawem działania Prokuratury Rejonowej
Czytaj więcej»

I C 1450/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1450/14/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Witkowski Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa A. W. przeciwko W. R. o ustalenie i zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2
Czytaj więcej»

I C 1846/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2015 roku w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa K. R. przeciwko Miastu K. o zobowiązanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów post
Czytaj więcej»

I C 1846/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1846/14/6 UZASADNIENIE Powódka K. R. pozwem skierowanym przeciwko Miastu K. wniosła o ustalenie, że pomiędzy powódką jako najemcą a pozwanym jako wynajmującym istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) poprzez czynności konkludentne oraz w oparciu o zasady współżycia społecznego i zasady logicznego wnioskowania, względnie do zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy najmu w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) i zasądzenie
Czytaj więcej»

I C 1997/14

wyrok

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 1997/14/6 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Dyja Protokolant Tomasz Czepiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015r. w K. sprawy z powództwa C. R. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.087,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych); 2 oddala
Czytaj więcej»